شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ رمضان است ومحتاج دعايم /زعمق دل دعايي كن برايم /اگر امشب به معشوقت رسيدي /خدا را در ميان اشك ديدي /كم هم نزد او يادي زما كن /كمي هم جاي ما اورا صدا كن /بگو يارب فلاني روسياهست /دو دستش خالي وغرق گناه است /
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
حسين غلامي-4
0 امتیاز
0 برگزیده
190 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top