شهادت مظلومانه بی بی دو عالم

حضرت فاطمه زهرا(سلام الله علیها)

برشیعیان جهان تسلیت باد

ناله فاطمه در کوچه بلند است هنوز
از فشاری که میان در ودیوار کشید
تازیانه چو عدو بر تن زهرا می زد
کس ندانست چه ها حیدر کرار کشید